Nasjonal enhet

Vi definerer nasjonal enhet som solidaritet innenfor innbyggerne i en nasjon uavhengig av etnisitet, rase, religion og politiske synspunkter for å oppnå en sterk økonomi, sikkerhet, fred, offentlig velstand, rettsstat og konstitusjonalisme.
Vårt hovedmål er å gjøre middelklassen så stor som mulig, ved å vende 100% av studielånene til stipend og gi borgere under 33 år statslån med en 30 års tilbakebetalingsplan, slik at de har råd til den første betalingen på huslån. I tillegg til 5% høyere skatt på mennesker med en nettoformue på over 100 millioner kroner.
En annen viktig prioritet for oss er å bekjempe diskriminering ved å ha flere nordmenn med ulik etnisk og rasemessig bakgrunn i militæret, politiet og andre ledige stillinger i offentlig tjeneste for å fremme patriotisme og oppnå ekte integrasjon.
Vi fremmer patriotisme, ikke nasjonalisme, og vi forbinder oss ikke på noen måte med det tidligere partiet, Nasjonal Samling. VI TRENGER 5000 UNDERSKRIFTER FOR Å ETABLERE ET POLITISK PARTI. VIL DU BIDRA?